Szkolenie - występowanie i różnorodność gatunkowa entomofauny w lasach spalskich
Opublikowano: 02.06.2022

Tekst: Radowsławe Trzciński

Z inicjatywy Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Spała w dniu 25 maja 2022 roku odbyło się szkolenie obejmujące zagadnienia związane z występowaniem i różnorodnością gatunkową entomofauny związanej z Lasami Spalskimi. Szkolenie prowadził entomolog Jacek Kurzawa. W ramach zajęć kameralnych miał miejsce interesujący wykład poświęcony chronologii oraz warunkom środowiskowym jakie sprzyjały pojawieniu się owadów na obszarze dzisiejszych Lasów Spalskich ze szczególnym uwzględnieniem obszaru łęgów i olsów położonych w kierunku południowo-zachodnim od Spały, które są pozostałością naturalnych lasów związanych z doliną Pilicy. Lasy te są również siedliskiem bardzo rzadkich gatunków owadów, w tym także takich, których głównym obszarem występowania jest Syberia. Część terenowa odbyła się na terenie leśnictw Borki oraz Jasień. Mimo padającego deszczu udało się odwiedzić miejsca występowania rzadkich gatunków muchówek z Czerwonej Księgi Owadów tj. Criorhina pachymera i Pocota personata, a także drzeworadka syberyjskiego (Xylotrechus ibex), pachnicy dębowej (Osmoderma eremita) i kwietnicy okazałej (Protaetia speciosissima (=aeruginosa) oraz dyląża garbarza (Prionus coriarius). Udało się także spotkać i zobaczyć w naturze takie owady jak lilipucik naśliwiec (Tetrops praeustus) - jeden z najmniejszych przedstawicieli rodziny kózkowatych, rzemlik plamisty (Saperda scalaris) i ciołek matowy (Dorcus parallelipipedus). W szkoleniu wzięło udział 21 osób zatrudnionych w Nadleśnictwie Spała.
  Notatka z przebiegu rajdu rowerowego „Doliną Warty”
Opublikowano: 02.06.2022

W dniu 23.04.2022 r. odbył się rajd rowerowy „ Doliną Warty”. Uczestnicy po spotkaniu na terenie gminnego ośrodka sportu w Strumianach wyruszyli w kierunku Burzenina, gdzie pierwszym obiektem, który zwiedzono był zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góry Wapienne” ze znajdującymi się tam schronami typu „Tobruk” z okresu II wojny światowej. Następnie w miejscowości Majaczewice Łęg uczestnicy zapoznali się z budową oraz procesem wypału wapna budowlanego w nieczynnym już wapienniku. Następnie trasa rajdu przebiegała przez miejscowości Majaczewice, Jarocice, Waszkowskie, gdzie można było podziwiać wysokie brzegi rzeki Warty oraz kserotermiczne stoki doliny. Kolejnym przystankiem była miejscowość Niechmirów, gdzie uczestnicy zatrzymali się przy kaplicy ufundowanej przez rodzinę Olszewskich, znajdującej się w parku dworskim. Kolejnym ciekawym punktem do zwiedzania był nieczynny już młyn wodny w Światłowiźnie, przy trasie do Małej Wsi, skąd uczestnicy udali się w kierunku Konopnicy, zwiedzając rezerwat przyrody „Hołda”.
W Konopnicy uczestnicy udali się na cmentarz żołnierzy broniących przeprawy przez Wartę we wrześniu 1939 roku, skąd następnie przejechali do miejscowości Rychłocice, w której znajduje się zespół dworski z zabytkowymi zabudowaniami folwarcznymi, drewnianym kościółkiem oraz murowanym dworkiem. Kolejnym przystankiem w  drodze powrotnej do Strumian, był rezerwat przyrody „Winnica” ze znajdującymi się tam murawami i zaroślami kserotermicznymi. Po powrocie do Strumian, uczestnicy spędzili wspólnie czas przy ognisku. Łączna długość przebytej trasy wyniosła około 26 km. W rajdzie wzięło udział 9 uczestników. 
  Sprzątanie lasu
Opublikowano: 02.06.2022

Tekst: Aleksandra Szkudlarek

W piątek 18 marca 2022 roku, jako przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim wzięliśmy udział w sprzątaniu lasu z leśnikami.
Naszą grupę przydzielono do Leśnictwa Borki w Nadleśnictwie Spała, a wyznaczoną drogą poprowadził nas leśniczy Rafał Trzciński.
Wchodząc w piękne dukty leśne, już na początku zaczęliśmy się schylać po pierwsze butelki oraz opakowania wszelakiego rodzaju. Coraz bardziej zagłębiając się w las, napotykaliśmy na takie rzeczy jak części samochodowe, butelki po alkoholach czy nawet części garderoby.
Nasza druga część trasy przebiegła wzdłuż lewego brzegu Pilicy w rezerwacie Spała, co pozwoliło tym samym nam pogłębić wiedzę o tym malowniczym miejscu. Zbierając śmieci, napotkaliśmy na swojej drodze słynne sosny spalskie o rozmiarach do 30 metrów.
Blisko 100 metrów od obelisku Św. Huberta natknęliśmy się na piękną „sosnę na szczudłach” nazywaną, również „sosną kroczącą". Takie zjawisko powstało na skutek erozji skarpy pilicznej, odsłaniając przy tym silny system korzeniowy: palowy oraz powierzchowny sosny.
Mieliśmy okazję spotkać na swojej drodze pozostałości po pozyskiwaniu żywicy z drzew. Żywicowanie w Lasach Państwowych bowiem zakończono w 1993 roku, a do dziś w lasach rosną drzewa z rozległymi martwicami po spałach żywiczarskich. Zbierając śmieci, słuchaliśmy z zaciekawieniem leśniczego, który opowiedział nam parę słów na temat bartnictwa w tutejszych lasach. Wspomnieć trzeba, również iż dęby, które porastają tamtejsze tereny, mają nawet po 250 lat, a w ubiegłych, wiekach polowali tam królowie oraz carowie.
Tylko w ubiegłym roku Lasy Państwowe na ten cel przeznaczyły 20 mln złotych! Wywiezione wówczas zostało 108 tys.m3 śmieci!
Liczby nam powinny uświadamiać, jaki mamy problem ze śmieceniem w naszych lasach. Lasy to nie zakłady przetwórcze, tu śmieci rozkładają się setkami lat.
Jak wchodzimy do lasu z pełnymi butelkami, to weźmy je puste z powrotem.
Szanujmy przyrodę.
Zachęcamy, również każdego do akcji „Weź trzy z lasu".
Wychodzisz z lasu, zabierz ze sobą 3 albo i więcej śmieci.
 
Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tak ważnej akcji, a zapierające dech w piersiach krajobrazy oraz miłe wspomnienia pozostaną w naszej pamięci na zawsze.
,,Pro Bono Silvae — dla dobra lasu".Informacja ws. organizacji wydarzenia
Opublikowano: 02.06.2022

Tekst: Janusz Witkowski

W dn. 20.09.2021 r. na terenie Leśnictwa Zimna Woda odbyło się Seminarium terenowe dla pracowników nadleśnictw z RDLP w Łodzi dotyczące mechanizacji prac leśnych z zagospodarowania lasu. W trakcie spotkania odbyła się prezentacja pracy wykaszarki leśnej bijakowej oraz sadzarki leśnej przez firmę STARTLAS.
Spotkanie cieszył się dużym zainteresowaniem, wynikającym z dużego zapotrzebowania na rynku pracy usług leśnych w województwie łódzkim i mniejszą podażą tych usług w szczególności dotyczących zagospodarowania lasu. W trakcie prezentacji dyskutowano nad mechanizacją prac leśnych, a szczegółowiej ujmując, które czynności wykonywane ręcznie mogą zostać z powodzeniem zastąpione praca maszyn, np. pielęgnacja upraw leśnych , czy odnawianie lasu.
Wykaszarka bijakowa to urządzenie o prostej budowie podwieszane i napędzane mechanicznie ciągnikiem rolniczym/leśnym o mocy min. 70kM. Wykaszarka , przy jednorazowym przejeździe, wykasza na dwóch międzyrzędziach , dwa pasy o szerokości 85 cm ( lub 95 i 105 cm w zależności od więźby/odległości między wyoranymi bruzdami). Pozostawia między nimi niewykoszony pas/fragment 22-72 cm w którym rosną sadzonki . Można sterować szerokością tego pasa.
Sadzarka Startlas potrafi sadzić bardzo zróżnicowane rodzaje sadzonek, jedno-, wielolatki iglaste oraz liściaste, a także sadzonki z tzw. ,,kontenerówki”, dzięki unikatowemu systemowi podtrzymywania bryłki korzeniowej. Gumowe chwytaki łapek sadzarki doskonale sadzą sadzonki różnej wielkości, od kilkucentymetrowej sosny po kilkudziesięciocentymetrowe dęby. Ustawiając właściwie sadzarkę można skutecznie kontrolować: więźbę, wysokość sadzenia, docisk gleby. Więźbę ustawiamy z odstopniowaniem co kilka cm, nie tylko ilością zamontowanych łapek, ale i wielkością wymiennej zębatki na wałku podajnika.
  Honorowego członkostwa dla dr inż. Stanisława Dobrowolskiego
Opublikowano: 06.09.2021

Tekst: Stanisław Dobrowolski
Zdjęcia: Małgorzata Kasińska


14-go lipca 2021 roku otrzymałem przyznane przez 119 ZJAZD KRAJOWY PTL w dniu 14 września 2019 roku "Honorowe członkostwo" Polskiego Towarzystwa Leśnego.
Ze względu na moją niedyspozycję zdrowotną po wypadku komunikacyjnym 22-go czerwca 2019 roku nie mogłem być na zjeździe, mimo że byłem delegatem.
 
Ponieważ nadal jestem niesprawny, kierownictwo ZG PTL w składzie: dr inż. Janusz Dawidziuk - Przewodniczący, mgr inż. Edward Janusz - członek oraz Przewodniczący ZOPTL w Łodzi mgr inż. Janusz Witkowski postanowili mnie odwiedzić w Łodzi.
Była to dla mnie niezwykle przyjemna wizyta, podczas której z rąk Przewodniczącego ZG PTL dr inż. Janusza Dawidziuka otrzymałem oprócz dyplomu honorowego członkostwa PTL również odznakę "HONORARIUM MEMBRUM" oraz bukiet pięknych róż i kilka cennych dla mnie książek, w tym m.in. reprint 1-go egzemplarza "Sylwana" z 1820 roku wydany staraniem PTL z okazji 100-ej rocznicy wydania 1-go egzemplarza"Sylwana", który m.in. zawiera wykaz wszystkich nadleśnicw i leśnictw oraz straży w poszczególnych województwach z podaniem nazwisk. Duża ilość nazw leśnictw i nadleśnictw jest nadal aktualna, oraz książkę W. Ważyńskiego wydaną przez PTL w Poznaniu w 2021 roku opracowaną na podstawie "Sprawozdanie z działalności Administracji Lasów Państwowych Władz Ochrony Lasów za okres 1919-1923", Warszawa 1927.
Zawiera ona cenne informacje o wielkości zasobów leśnych, strukturze własności oraz wielkości pozyskiwania drewna w 1923 roku w ówczesnych granicach Polski.
 
Wyróżnienie to jest dla mnie ponadto szczególnie cenne, ponieważ znalazłem się wśród wszystkich 99 osób wyróżnionych od 1946 roku w tym wcześniej odznaczonych - moich profesorów z różnych etapów kształcenia, których wymienię: E. Bernadzki, A. Bruchwald, J. Dominik, A. Grzywacz, A. Klocek, K. Mąkosa, T. Marszałek, A. Szujecki, R. Zaręba
oraz osoby, z którymi miałem przyjemność pracować, tj.: K. Korzeniowski, Z. Nocznicki, J. Piątkowski, A. Szempliński.
 
Dr inż. Stanisław Dobrowolski.