Solidarni z klęską
Opublikowano: 11.06.2019

Sadzenie lasu z okazji jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Skierniewice
Opublikowano: 27.05.2019


Autor: Stanisław Dobrowolski

Członkowie Koła PTL w Filii Uniwersytetu Łódzkiego (studenci wraz z przewodniczącym Koła) przyłączyli się – na zaproszenie Nadleśnictwa Skierniewice w akcję sadzenia lasu 95-lecia.
Wraz z innymi – głównie z młodzieżą szkół ze Skierniewic – w dniu 5 kwietnia posadzono około 0,5 ha 1-letniej sosny na powierzchni zrębu zupełnego. Warto zauważyć, że wcześniej były posadzone domieszki gatunków liściastych, głównie brzozy.
Po zakończeniu sadzenia nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowego kamienia.
Las 95-lecia bezpośrednio przylega do lasu 90-lecia, który posadzono pięć lat wcześniej po drugiej stronie linii oddziałowej.
Zdjęcia: Stanisław Dobrowilski
  Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Spała
Opublikowano: 27.05.2019


Autor: Stanisław Dobrowolski

Członkowie Koła PTL w Filii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z osobami niestowarzyszonymi (studenci kierunku leśnictwo) włączyli się – jak co roku wiosną – 15 marca w akcję sadzenia lasu.
Pod bacznym okiem miejscowego Leśniczego Leśnictwa Bork posadzono około 2500 szt. 2-letniego dębu bezszypułkowego na powierzchni około 0,30 ha na siedlisku lasu mieszanego świeżego. Powierzchnia do odnowienia nie była łatwą, gdyż znaczna ilość kamieni utrudniała pracę.
Następnie odbyło się spotkanie z Panem Nadleśniczym Nadleśnictwa Spała w Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale, który podziękował  studentom za włączenie się w wiosenną akcję sadzenia lasu.
Zdjęcia: Stanisław Dobrowolski
  Solidarni z klęską
Opublikowano: 21.05.2019

Autor: Bartosz Pewniak

W dniach 12-13 kwietnia członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego oddział w Łodzi wspólnie z Kolegami ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa z oddziału w Łodzi uczestniczyli we wspólnym sadzeniu lasu  pod hasłem „Solidarni z klęską”  na terenie Nadleśnictwa Runowo (RDLP Toruń). Posadziliśmy las na terenach, które zostały zniszczone przez huragan stulecia w 2017 roku.  
Miejscowi leśnicy przedstawili sposoby zagospodarowania oraz odtworzenia uszkodzonych drzewostanów. Omówili wykorzystywane różne metody odnowienia: naturalne, sadzenie ręczne i z wykorzystaniem sadzarek.  
W drodze powrotnej zwiedziliśmy starówkę Toruńską (znajdującą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO). 
Zdjęcia: Artur Musiał
  Walne Zebranie Delegatów Kół Oddziału PTL w Łodzi
Opublikowano: 13.05.2019