Posiedzenie kół i członków zarządu
Opublikowano: 20.02.2020

Autor: Bartosz Pewniak


W dniu 12 luty 2020 odbyło się posiedzenie przewodniczących kół i członków zarządu Polskiego Towarzystwa Leśnego okręgu łódzkiego.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń honorowych zasłużonym członkom naszego oddziału. W tym dniu srebrne odznaki PTL otrzymało 5-cioro naszych członków: Magdalena Grabowska, Mariusz Wasiak, Zbigniew Marat, Jarosław Zając, Tadeusz Łyp.

Omówione zostały kwestie sytuacji finansowej Oddziału, propozycje planów działań oddziału i kół na rok 2020 oraz zasady wsparcia działalności statutowej kół.

Uczestnicy wysłuchali bardzo interesującego wykładu Pani dr hab. Beaty Woziwody z Zakładu Systematyki i Geografii Roślin w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego pod tytułem „Dąb czerwony w lasach Polski i Europy – historia, stan obecny, perspektywy”. W wygłoszonym referacie poruszone zostały kwestie negatywnego wpływu tego gatunku na różnorodność biologiczną fitocenoz leśnych oraz propozycje sposobów gospodarowania w drzewostanach z udziałem dębu czerwonego na przykładzie innych krajów.
 

Wyjazd do Białowieży
Opublikowano: 11.12.2019

Tekst i zdjęcia: Piotr Kulesza, Michał Księżak

Członkowie koła PTL w Filii Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z osobami niestowarzyszonymi (studenci kierunku leśnictwo), odbyli w dniach 31.05-02.06.19 wyjazd poznawczy do Białowieży.
  


Pierwszego dnia odwiedziliśmy Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”. Uczestniczyliśmy tam w prelekcji, pod okiem pracowników leśnictwa Białowieża, podczas której zapoznaliśmy się między innymi ze specyfiką regionu i tematyką gradacji kornika drukarza. Następnie udaliśmy się w teren, gdzie mieliśmy okazję na własne oczy zobaczyć ogrom strat w postaci martwych świerków. Kolejnym elementem wyjazdu było enigmatyczne miejsce zwane Szlakiem Dębów Królewskich, gdzie podziwialiśmy kilkusetletnie dęby. Co ciekawe, każdy z nich posiada imię jednego z władców. Zwieńczeniem dnia była wizyta w Instytucie Badania Leśnictwa w Białowieży, pokazano nam tam bibliotekę literatury leśnej oraz nowatorskie urządzenie do skanowania i tworzenia bazy roślin zielnych. Przewodniczący placówki dr hab. inż. Rafał Paluch oprowadził nas po Instytucie oraz poprowadził prezentacje na temat jego działalności, zmian klimatycznych i przyszłości lasów. Gościny udzielił nam Internat Technikum Leśnego w Białowieży.
Drugiego dnia zwiedziliśmy Muzeum Przyrodniczo-leśne im. S. Miklaszewskiego oraz Białowieski Park Narodowy. Podziwialiśmy bogatą florą (np. czosnek niedźwiedzi, miodunka ćma, ostrożeń warzywny, siewki różnych drzew) i faunę (dzięcioł trójpalczasty, zgniotek cynobrowy). Oddaliśmy również cześć Poległym Bojownikom Ruchu Oporu. W dalszej części dnia przeszliśmy Ścieżkę Edukacyjną Żebra Żubra.
Ostatniego dnia oglądaliśmy Cerkiew św. Mikołaja w Białowieży oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży. Odwiedziliśmy również Cerkiew w Hajnówce. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się by wejść na górę Grabarkę, która jest najwyższym miejscem kultu prawosławnego w Polsce. Cała wycieczka dostarczyła nam wiele radości i niezapomnianych wspomnień, była również okazją zdobycia wiedzy praktycznej, która przydała nam się na późniejszych egzaminach. Długo będziemy ją jeszcze wspominać.Leśnicy i leśnictwo w czasie II wojny światowej i okupacji
Opublikowano: 24.09.2019

 
Autor: Janusz Witkowski 

7 września br. w Krzeczowie, Nadleśnictwo Wieluń oraz oddziały PTL i SITLiD w Łodzi zorganizowały seminarium p/t: „Leśnicy i leśnictwo w czasie II wojny światowej i okupacji” połączone ze spływem kajakowym rzeką Wartą.
Rekonstruktorzy z wieluńskiego Stowarzyszenia Historycznego „Bataliony Obrony Narodowej” przybliżyli nam wydarzenia z pierwszych chwil bombardowań Wielunia w dniu 1 września 1939 r. o godz. 4.40 oraz działań wojennych na ziemi wieluńskiej w pierwszym okresie II wojny światowej.
Następnie Kol. Maksymilian Mazur i Daniel Palma omówili rolę leśników jaką odgrywali w działaniach wojennych oraz przybliżona została sylwetka inżyniera leśnika Stanisława Mórawskiego, którego  życiorys oraz kariera zawodowa naznaczone były m.in. wydarzeniami wojennymi.
Podczas spływu kajakowego rzeką Wartą na trasie Krzeczów-Osjaków mogliśmy zapoznać się z ekosystemami nadrzecznymi Wielkiego Łuku Warty oraz podziwiać krajobraz na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
Za organizację interesującego spotkania pragnę podziękować:  Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wieluń -  Panu Grzegorzowi Kowalikowi oraz Kol.: Maksymilianowi Mazurowi, Bartkowi Pewniakowi, Danielowi Palmie.
 

Solidarni z klęską
Opublikowano: 11.06.2019

Sadzenie lasu z okazji jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Skierniewice
Opublikowano: 27.05.2019


Autor: Stanisław Dobrowolski

Członkowie Koła PTL w Filii Uniwersytetu Łódzkiego (studenci wraz z przewodniczącym Koła) przyłączyli się – na zaproszenie Nadleśnictwa Skierniewice w akcję sadzenia lasu 95-lecia.
Wraz z innymi – głównie z młodzieżą szkół ze Skierniewic – w dniu 5 kwietnia posadzono około 0,5 ha 1-letniej sosny na powierzchni zrębu zupełnego. Warto zauważyć, że wcześniej były posadzone domieszki gatunków liściastych, głównie brzozy.
Po zakończeniu sadzenia nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowego kamienia.
Las 95-lecia bezpośrednio przylega do lasu 90-lecia, który posadzono pięć lat wcześniej po drugiej stronie linii oddziałowej.
Zdjęcia: Stanisław Dobrowilski