Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL §16)


Członkowie Oddziału w Łodzi uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 1. Korzeniowski Karol (1957)
 2. Dylewski Zbigniew (1965)
 3. Baluta Roman (1967)
 4. Eder Henryk (1968)
 5. Jaskulski Mieczysław (1968)
 6. Ojrzyński Stanisław (1968)
 7. Sujecki Stanisław (1968)
 8. Oziarski Lech (1976)
 9. Jaśkiewicz Stefan (1976)
 10. Radowski Antoni (1977)
 11. Frycz Karol (1980)
 12. Skrybant Ryszard (1980)
 13. Trzebski Andrzej (1980)
 14. Bergier Jerzy (1981)
 15. Olaczek Romuald (1983)
 16. Pawłowska Anna (1988)
 17. Cordee Janusz (1996)
 18. Banaś Henryk (2000)
 19. Godlewski Zbigniew (2000)
 20. Mateja Lesław (2000)
 21. Piątkowski Jerzy (2000)
 22. Wojtala Stanisław (2001)
 23. Stasiak Wojciech (2001)
 24. Chudzik Andrzej (2003)
 25. Lipiński Wiesław (2005)
 26. Wojciechowska Agata (2005)
 27. Długołęcki Tadeusz (2007)
 28. Niezgodzka Mirosława (2007)
 29. Wójtowicz Jacek (2008)
 30. Ciebiada Stanisław (2011)
 31. Polak Edward (2012)       
 32. Dobrowolski Stanisław (2014)
 33. Olejniczak Krzysztof (2014)
 34. Chormańska Joanna (2016)
 35. Kowalska-Walczak Halina (2016)
 36. Kazuła Lech (2016)
 37. Janusz Edward (2017)
 38. Wierzchowski Marcin (2021)


Członkowie Oddziału w Łodzi uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego.
 
 1. Kozłowski Jeremi (1957)
 2. Firlit Franciszek (1957)
 3. Góralski Jan (1967)
 4. Tomczyk Władysław (1972)
 5. Kozera Marian (1973)
 6. Kącki Damazy (1973)
 7. Marmur Marian (1974)
 8. Śliwiński Wiesław (1977)
 9. Kamiński Paweł (1978)
 10. Kontny Marian (1980)
 11. Ławniczak Barbara (1983)
 12. Antoniak Stanisław (1984)
 13. Księżniak Jan (1984)
 14. Kurowski Józef (1985)
 15. Ścibiorek Sławomir (1988)
 16. Wawak-Tumiłowicz Zofia (1991)
 17. Kapuściarek Jerzy (1999)
 18. Nagodziński Stanisław (1999)
 19. Święcicki Czesław (2000)
 20. Kluszczyński Waldemar (2002)
 21. Mikołajewska Bogusława (2002)
 22. Brzeziński Bogdan (2003)
 23. Choromańska Joanna (2003)
 24. Fert Andrzej (2003)
 25. Felczak Michał (2003)
 26. Hoć Eugeniusz (2003)
 27. Kania Krzysztof (2003)
 28. Kolasiński Bogdan (2003)
 29. Nowak Andrzej (2003)
 30. Pawlaczyk Jan (2003)
 31. Stępień Andrzej (2003)
 32. Czopowicz Wanda (2004)
 33. Kowalska-Walczak Halina Małgorzata (2004)
 34. Leszczyński Marek (2004)
 35. Niedźwiecka Elżbieta (2004)
 36. Pięcek Krzysztof (2004)
 37. Rak Wojciech (2004)
 38. Smulska Anna (2004)
 39. Suchodolski Zbigniew (2004)
 40. Wierzchowski Marcin (2004)
 41. Mesiajrz Alfred (2005)
 42. Ozga Piotr (2005)
 43. Pychyński Kazimierz (2005)
 44. Lipiński Józef (2006)
 45. Malarz Jan (2006)
 46. Okoń Andrzej (2006)
 47. Pawlak Marek (2006)
 48. Ziółkowska Wanda (2006)
 49. Kania Paweł (2007)
 50. Kozera Zdzisław (2007)
 51. Kumidaj Kazimierz (2007)
 52. Otrębska Małgorzata (2007)
 53. Powalisz Aleksander (2007)
 54. Badziak Grzegorz (2008)
 55. Jaszczak Jan (2008)
 56. Janusz Edward (2009)
 57. Gowin Józef (2010)
 58. Łysoń Jerzy (2010)
 59. Nowak Marek (2010)
 60. Dyśko Marek (2011)
 61. Kazuła Lech (2011)
 62. Koziej Tomasz (2011)
 63. Mostowski Marian (2011)
 64. Muchowski Arkadiusz (2011)
 65. Omieciński  Mirosław (2011)
 66. Trzciński Radosław (2011)
 67. Brózda Marcin (2012)
 68. Dzięgielewska Katarzyna (2012)
 69. Grzegorzewski Józef (2012)
 70. Kowalski Witold (2012)
 71. Młynarczyk Janusz (2012)
 72. Pazura Andrzej (2012)
 73. Szkopiński Janusz (2012)
 74. Szudarski Henryk (2012)
 75. Walczak Grzegorz (2012)
 76. Zyskowski Włodzimierz (2012)
 77. Kuchczyński Andrzej (2013)
 78. Pewniak Adam (2013)
 79. Puławski Tomasz (2013)
 80. Kalista Andrzej (2014)
 81. Nowak Wiesław (2014)
 82. Witkowski Janusz (2014)
 83. Borowski Jerzy (2015)
 84. Szymczak Jacek (2015)
 85. Zając Stanisław (2015)
 86. Zając Jarosław (2018)
 87. Łyp Tadeusz (2018)
 88. Albrychiewicz Adam (2019)
 89. Grabowska Magdalena (2019)
 90. Wasiak Mariusz (2019)
 91. Marat Zbigniew (2019)