Sadzenie lasu z okazji jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Skierniewice
Opublikowano: 27.05.2019


Autor: Stanisław Dobrowolski

Członkowie Koła PTL w Filii Uniwersytetu Łódzkiego (studenci wraz z przewodniczącym Koła) przyłączyli się – na zaproszenie Nadleśnictwa Skierniewice w akcję sadzenia lasu 95-lecia.
Wraz z innymi – głównie z młodzieżą szkół ze Skierniewic – w dniu 5 kwietnia posadzono około 0,5 ha 1-letniej sosny na powierzchni zrębu zupełnego. Warto zauważyć, że wcześniej były posadzone domieszki gatunków liściastych, głównie brzozy.
Po zakończeniu sadzenia nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowego kamienia.
Las 95-lecia bezpośrednio przylega do lasu 90-lecia, który posadzono pięć lat wcześniej po drugiej stronie linii oddziałowej.
Zdjęcia: Stanisław Dobrowilski
  Sadzenie lasu w Nadleśnictwie Spała
Opublikowano: 27.05.2019


Autor: Stanisław Dobrowolski

Członkowie Koła PTL w Filii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z osobami niestowarzyszonymi (studenci kierunku leśnictwo) włączyli się – jak co roku wiosną – 15 marca w akcję sadzenia lasu.
Pod bacznym okiem miejscowego Leśniczego Leśnictwa Bork posadzono około 2500 szt. 2-letniego dębu bezszypułkowego na powierzchni około 0,30 ha na siedlisku lasu mieszanego świeżego. Powierzchnia do odnowienia nie była łatwą, gdyż znaczna ilość kamieni utrudniała pracę.
Następnie odbyło się spotkanie z Panem Nadleśniczym Nadleśnictwa Spała w Domu Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale, który podziękował  studentom za włączenie się w wiosenną akcję sadzenia lasu.
Zdjęcia: Stanisław Dobrowolski
  Solidarni z klęską
Opublikowano: 21.05.2019

Autor: Bartosz Pewniak

W dniach 12-13 kwietnia członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego oddział w Łodzi wspólnie z Kolegami ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa z oddziału w Łodzi uczestniczyli we wspólnym sadzeniu lasu  pod hasłem „Solidarni z klęską”  na terenie Nadleśnictwa Runowo (RDLP Toruń). Posadziliśmy las na terenach, które zostały zniszczone przez huragan stulecia w 2017 roku.  
Miejscowi leśnicy przedstawili sposoby zagospodarowania oraz odtworzenia uszkodzonych drzewostanów. Omówili wykorzystywane różne metody odnowienia: naturalne, sadzenie ręczne i z wykorzystaniem sadzarek.  
W drodze powrotnej zwiedziliśmy starówkę Toruńską (znajdującą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO). 
Zdjęcia: Artur Musiał
  Wyniki konkursu fotograficznego 2018 r.
Opublikowano: 18.02.2019


Autor: Stanisław Dobrowolski

W trakcie zebrania członków Koła w dniu 17 stycznia 2019 r. ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego z 2018 r. Ogłoszenie wyników poprzedził 40-minutowy wykład Piotra Krześlaka o technice i sposobach  fotografowania przyrody.
Na konkurs zgłoszono drogą elektroniczną 36 zdjęć wykonanych przez studentów i absolwentów leśnictwa w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.
Organizacją konkursu zajmował się Kol. Adam Kryszewski, który po konsultacjach z 3-osobową komisją konkursową (w grudniu 2018 r.), na zebraniu przedstawił wszystkie nadesłane zdjęcia i wyróżnione osoby. Najlepsze pod względem technicznym okazały się zdjęcia Piotra Krześlaka, który od lat wykonuje profesjonalne zdjęcia przyrodnicze z różnej tematyki, zwłaszcza ptaków z różnych czatowni. Kolejne wyróżnione osoby to: Natalia Michałowska, Emilia Miedzińska-Zarychta i Aleksandra Niciak.
Wszystkie osoby otrzymały wyróżnienia w postaci dyplomów oraz upominki książkowe o tematyce przyrodniczej.
     Zwiedzanie Arboretum w Rogowie
Opublikowano: 17.01.2019


Autor: Stanisław Dobrowolski

Członkowie Koła PTL w Filii UŁ w dniu 20 października 2018 r. zwiedzili Arboretum w Rogowie. Organizacją zwiedzania zajął się dr inż. Jacek Adamczyk, który jednocześnie pełnił rolę przewodnika po tym pięknym ogrodzie leśnym.
Przed rozpoczęciem zwiedzania kol. Jacek Adamczyk został mile zaskoczony, bowiem Przewodniczący Zarządu Oddziału PTL w Łodzi mgr inż. Janusz Witkowski w naszej obecności wręczył kol. Jackowi Adamczykowi srebrne odznaczenie PTL wraz z dyplomem i uczestniczył w zwiedzaniu.
Mimo nieprzyjaznej aury, uczestnicy z zachwycali się pięknymi barwami drzew i krzewów, a kol. Jacek Adamczyk – świetny dendrolog – udzielał niezbędnych informacji, prowadząc grupę w najbardziej ciekawe o tej porze roku miejsca.
Na zakończenie zwiedzania uczestnicy postanowili, aby ponownie odwiedzić arboretum wiosną przyszłego roku, w okresie kwitnienia azalii i rododendronów i kolejno jesienią przy dobrej pogodzie.