Na grobach leśników na Łyczkowskim
Opublikowano: 17.03.2018


Autor: Krzysztof Olejniczak 

Członkowie Stowarzyszenia Leśna Jazda, którzy są członkami PTL m.in. Oddział Łódź, Koło przy Nadleśnictwie Brzeziny, w dniach 24-27 sierpnia zorganizowali krótki wyjazd za naszą wschodnią granicę pod hasłem „Pohulanka Ukraina 2017”.
W programie wyjazdu znalazły się znamienite zabytki występujące w programach komercyjnych wyjazdów „śladami Wołodyjowskiego” na Podole, tj. Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Św. Trójcy oraz Lwów z Cmentarzem Łyczakowskim. 

          


W Kamieńcu zwiedziliśmy starówkę i zamek położony na wysokiej skale otoczonej pętlą rzeki Smotrycz - unikalny w świecie kompleks z zabytkami kultury polskiej, ormiańskiej i ruskiej, w Chocimiu, historyczną fortecę położoną nad Dniestrem, w Okopach św. Trójcy - twierdzę powstałą na wąskim przesmyku między Dniestrem i Zbruczem w roku 1692, we Lwowie – stare miasto z secesyjnymi perełkami architektury, historycznymi zabytkami zapisanymi w polskiej historii i knajpkami tętniącymi duchem kresów.
Każde z odwiedzanych miejsc budziło w nas silne emocje, a odkrywanie niknących już śladów polskiego Lwowa pobudzało do nostalgicznych przemyśleń.
Zainspirowani inicjatywą krośnieńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego z 2013 roku, postanowiliśmy odszukać nagrobki leśników pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim. W gęstwinie drzew wśród wzgórz i licznych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej oraz nagrobków ludzi zasłużonych dla Polski i Ukrainy, udało nam się odnaleźć zaledwie kilka z nich. Odnalezione groby i ich otoczenie oczyściliśmy z zanieczyszczeń i liści, złożyliśmy biało-czerwone wiązanki i zapaliliśmy znicze aby uczcić pamięć zmarłych:
- Henryka Strzeleckiego (1819–1901). Założyciela i wieloletniego wiceprezesa GTL. Organizatora pierwszej szkoły dla leśniczych w 1857 roku w Hołubli k. Przemyśla. Dyrektora Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie. Na znalezieniu i oczyszczeniu jego miejsca pochówku najbardziej nam zależało.
- Emila Hołowkiewicza (1839-1892). Leśnika, organizatora i propagatora leśnictwa, współzałożyciela Galicyjskiego Tow. Leśnego i reaktywowanego czasopisma „Sylwan”,
- Konrada Szuberta (1886-1938). Dyrektora Lasów Państwowych we Lwowie, prezesa Przysposobienia Wojskowego Leśników,
- Piotra Hirscha (1845-1923). Radcę dworu i Dyrektora lasów, Współzałożyciela GTL. Pierwszego kierownika powstałej w 1883 roku w Bolechowie Niższej c.k. Szkoły Lasowej, której spadkobiercą tradycji jest dziś Technikum Leśne w Lesku.
Cmentarz Łyczakowski ukazał nam wiele nagrobków znamienitych Polaków, m.in.; Marii Konopnickiej, Władysława Bełza, Konstantego Ordona, Stefana Banacha, Zygmunt Gorgolewski, Artur Grottger,  groby weteranów insurekcji kościuszkowskiej, powstańców listopadowych i styczniowych
Na Cmentarzu Orląt Lwowskich rzędy identycznych prostych mogił nastoletnich żołnierzy – Lwowskich Orląt poruszały najtwardsze serca. Każdy powinien choć raz tam zapalić świeczkę aby zrozumieć czym jest prawdziwy patriotyzm.
Na Mogile Pięciu Nieznanych z Persenkówki złożyliśmy również symboliczną biało-czerwoną wiązankę.
Jeżeli zdrowie i siły pozwolą na pewno tam jeszcze wrócimy.Restytucja cisa w Nadleśnictwie Brzeziny
Opublikowano: 02.07.2017

Autor: Krzysztof Olejniczak

W dniu 28.04.17 r. grupa członów Koła PTL przy Instytucie Nauk Leśnych UŁ w Tomaszowie Mazowieckim (5 studentów i przewodniczący Koła), dzięki uprzejmości Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzeziny, miała możliwość uczestniczenia w sadzeniu cisa w ramach realizacji programu restytucji gatunku przez Lasy Państwowe. 

       

Sadzenie cisa poprzedzone było wysłuchaniem ciekawego wykładu prof. dr hab. Uniwersytetu Łódzkiego Romualda Olaczka pt.: Czy gospodarka leśna jest (może być) narzędziem ochrony przyrody?Zwiedzanie Domu Pamięci i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale
Opublikowano: 02.07.2017

Autor: Stanisław Dobrowolski

W dniu 25.04.2017 r. członkowie Koła PTL przy Instytucie Nauk Leśnych UŁ w Tomaszowie Mazowieckim zwiedzali Dom Pamięci i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale. Zwiedzanie poprzedzono złożeniem wiązanki i kwiatów przed pomnikiem.

         

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano multimedialnego pokazu prezentującego potyczkę zbrojną oddziału partyzanckiego a także zwiedzano całość ekspozycji w poszczególnych izbach: Konspiracji Zbrojnej oraz Pamięci i Hołdu. Ciekawe informacje zawierają tablety, na których można było wysłuchać wywiadów z ludźmi związanymi z wydarzeniami wojennymi.
 
Wiele ciekawych informacji przekazał Wojciech Warda - podleśniczy Leśnictwa Jesień, który opiekuje się Domem Pamięci.
Spotkanie poświęcone nadpilicznym ekosystemom leśnym
Opublikowano: 01.07.2016

Autor: Mirosława Niezgodzka

W dniu 25 czerwca br., członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Łodzi wraz z członkami rodzin oraz sympatykami naszego Towarzystwa uczestniczyli w spotkaniu (prelekcji) poświęconym nadpilicznym ekosystemom leśnym, połączonym ze spływem kajakowym rzeką Pilicą.

         


Prelekcję prowadził Kol. inż. Radosław Trzciński przybliżając wszystkim uczestnikom bogactwo zbiorowisk leśnych jakie występuje w sąsiedztwie rzeki Pilicy, a do których można zaliczyć: łęgi olszowo-jesionowe, grądy subkontynentalne, dąbrowy czy bory sosnowe, wśród których można odnaleźć wiele cennych roślin chronionych, takich jak: storczyki, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny, grążel żółty, grzebień biały. Obok flory licznie występują zwierzęta, a rzeka Pilica jest wspaniałym miejscem do bytowania wielu gatunków ptaków.
 
W trakcie spływu wszyscy mogli podziwiać piękno Lasów spalskich z perspektywy rzeki Pilicy meandrującej wśród leśnych ostępów z licznie występującymi na rzece wyspami. Piękna pogoda sprawiła, że wielu z nas korzystało podczas spływu z kąpieli słonecznej i wodnej.Wyjazd poznawczy do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
Opublikowano: 09.06.2016

Autor: Stanisław Dobrowolski

Koło PTL przy instytucie Nauk Leśnych Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowało w dniu 14 maja 2016 r. wyjazd członków i sympatyków do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

        


Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Leśnictwa, które mieści się w budynkach gospodarczych dawnej rezydencji Czartoryskich (w tzw. Powozowni i Owczarni). Muzeum prezentuje historyczne maszyny, narzędzia i urządzenia, które nie są już stosowane w leśnictwie oraz starannie wykonane makiety dawnego przemysłu drzewnego i związanego z ubocznym użytkowaniem lasu, a także ukazuje wszechstronne związki człowieka z lasem.

Kolejnym obiektem zwiedzania był fragment portu (arboretum), który jest jednym z najstarszych i największych ogrodów naturalistycznych w Polsce. Założony w drugiej połowie XIX wieku przez Izabellę Działyńską (z Czartoryskich) i Jana Działyńskiego, przy dużej pomocy ogrodnika Adama Kubaszewskiego, jest znakomitym przykładem rozwoju sztuki ogrodniczej w Polsce. Na terenie arboretum zwiedzaliśmy dawną leśniczówkę z pokojem mieszkalnym i kancelarią oraz budynek Dybul z wystawą dotyczącą ochrony lasu.
 
Na zakończenie naszego pobytu w Gołuchowie dotarliśmy do pokazowej zagrody, gdzie z bliska mogliśmy obserwować żubry, daniele, dziki i koniki polskie. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prowadzi ochroną ex situ żubra, dofinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Opiekunem wyjazdu był dr inż. Jacek Adamczyk.